Over BTS

BTS is een onafhankelijk en gecertificeerd validatie- en adviesbedrijf.

Sinds het jaar 1996 verzorgt BTS voor een groot aantal ziekenhuizen, klinieken, tandheelkundige praktijken, zorginstellingen en farmaceutische bedrijven, in zowel Nederland als België, de validatie van desinfectie- en sterilisatieprocessen.

Om de juiste werking van desinfectie- en sterilisatieprocessen aan te tonen, dienen deze periodiek gevalideerd te worden. Bij een validatie wordt er een specifieke controle uitgevoerd aan de desinfectie- en sterilisatie machines en beoordeelde conform de geldende richtlijnen.

De werkzaamheden van BTS zijn voornamelijk gericht op de gezondheidszorg, binnen de volgende sectoren:
○ Dentale sector
○ Farmaceutische sector
○ Laboratorium sector
○ Medische sector

BTS valideert de processen van:
○ Autoclaven / Sterilisatoren
○ Hand- en hoekstukken sterilisatoren (DAC Universal)
○ Was-desinfectoren t.b.v. instrumenten
○ Was-desinfectoren t.b.v. bakken, karren en klompen
○ Was-desinfectoren t.b.v. po’s, urinaals en waskommen (Bedpanspoelers)
○ Was-desinfectoren t.b.v. flexibele endoscopen
○ Droogkasten t.b.v. flexibele endoscopen
○ Sealapparaten t.b.v. medische instrumenten

En verricht tevens:
○ Stoomkwaliteitsonderzoeken
○ Toevoerwaterkwaliteitsmetingen