Meetsysteem

Het meetsysteem voldoet aan de desbetreffende Europese Normen en Richtlijnen Steriliseren en Steriliteit
en bestaat uit de volgende onderdelen:

○ Een geïntegreerde Thermokoppel/Scanner/Amplifier TSA2 meetunit, welk zorgt voor de centrale registratie
verwerking van de te meten temperaturen en druk én voor de sturing van het automatische thermokoppel
kalibratieproces. De meetunit bevat daartoe onder andere een 32-kanaal thermokoppelscanner, een
drukopnameversterker en pT500 referentieversterker.
○ Een absolute drukopnemer in een temperatuur geconditioneerde behuizing met een meettolerantie kleiner
dan 0,7 kPA.
○ Een niet-omschermde thermokoppelset met 16 (type K) thermokoppels in een drukdichte doorvoer.
○ Een thermokoppelkalibratieblok (metaalblokoven) met daarin opgenomen de thermokoppelkalibratie
referentie pT500 met een meettolerantie van 0,05°C.
○ Een onafhankelijk temperatuur controlesysteem (OTCS), met een meettolerantie van 0,1°C.
○ Een notebook voorzien van een validatie- en rapportage softwarepakket.

Kalibratie van de drukopnemer 
De drukopnemer wordt jaarlijks gekalibreerd. De kalibratieresultaten (correctiewaarden) zijn in het validatiesysteem geprogrammeerd, zodat meetresultaten automatisch hiermee gecorrigeerd worden. In de
bijlagen van een rapport is een afdruk opgenomen van het betreffende en laatst geldende kalibratie-
certificaat van de drukopnemer.

Kalibratie van het onafhankelijke temperatuur controlesysteem (OTCS)
Het temperatuurmeetsysteem dat wordt gebruikt om onafhankelijk de tempe­ra­tuur van de metaalblokoven
(waarin de thermokoppels worden gekalibreerd) te controleren, wordt jaarlijks gekalibreerd. De kalibratie-
resultaten (correctiewaarden) zijn in het validatiesysteem geprogrammeerd, zodat meetresultaten automatisch
hiermee gecorrigeerd worden. In de bijlagen van een rapport is een afdruk opgenomen van het betreffende en
laatst geldende kalibratiecertificaat van het onafhankelijke temperatuur controlesysteem (OTCS).